ΠΑΣΧΑ και υγεία της ψυχής & του σώματος

Γράφει η Στεργιανή Παπλιάκα
Νοσηλεύτρια-Εκπαιδευτικός

Η «Ανάσταση του Χριστού» συμβολίζει τη θέωση, τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή, συμβολίζει την ανάσταση της δικής μας ταπεινής υπόστασης, σημαίνει την ελπίδα για τη δική μας θέωση.πασχα-ψυχης- fyllo 2546