Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ή ΤΡΑΥΜΑΤΑ ή ΠΛΗΓΕΣ

Στεργιανή Παπλιάκα
Νοσηλεύτρια-εκπαιδευτικός
Ο γενικός όρος «κακώσεις» περιλαμβάνει: Τις θλάσεις,
τα τραύματα και τις συνέπειες που προκαλούν οι βλάβες αυτές στον οργανισμόygeia_a_voithies2459