«Δια ζώσης» συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 13 Ιουλίου

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) συνεδριάζει στις 13 Ιουλίου  2020  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 20.30 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση της 21ης Φεβρουαρίου ως επίσημης ημέρας μνήμης και τοπικής αργίας για το Δήμο Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Μασλαρινός Α.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 11ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο:Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 360.000,00 € για την υλοποίηση του έργου :Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας. Έγκριση 12ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 13ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 3ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος   Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 14ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Οι Αντιδήμαρχοι  κ.κ. Αδαμούδης Ι. και Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 15ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 16ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  266,89 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 35.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο :Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση του Γ΄ Τμήματος του βεβαιωμένου  γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας ,Δήμου Βισαλτίας , Π.Ε. Σερρών, από τη ΓΕΩ-ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ε.Π.Ε.(υποκατηγορία Α2-Ομάδα 5η:Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 08).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 12ο:Απασχόληση στο Δήμο Βισαλτίας  σπουδαστών μαθητευομένων του « Μεταλυκειακού  Έτους –Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)  κατά το σχολικό έτος 2020 -2021 .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χατζημάρκος  Α.

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Επιτροπής «ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ 2020».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Χατζημάρκος  Α.

ΘΕΜΑ 14ο:Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου  Φο.Δ.Σ.Α.   Κεντρικής Μακεδονίας  για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.