Εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διεξαχθούν οι εκλογές

Με βάση την πρώτη εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 θα πραγματοποιηθούν οι ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη  ευρωβουλευτών.

Επιπλέον το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι νέοι εκλογείς οι οποίοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2014.  Όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών οι προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2014 θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 ) όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των εκλογέων για μεταβολές στοιχείων τους μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014  και η οποία θα περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις, ετεροδημότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν συντελεστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Επίσης οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν  το 18ο έτος της ηλικίας τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο), περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι δήμοι, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Αναφορικά με τους εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών και τον τρόπο ψηφοφορίας υπενθυμίζεται ότι :

  • Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή), οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους καταλόγους ετεροδημοτών ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες.
  • Στις Ευρωεκλογές ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής.

Επισημαίνεται ότι στον εκλογικό κατάλογο της βασικής τους εγγραφής θα υπάρχει η ένδειξη «Ε-ετεροδημότης». Υπενθυμίζεται ότι στις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογικό τμήμα του δήμου διαμονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως αυτό ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές. Επισημαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδημοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία (π.χ. μόνο για βουλευτικές του 2012 ή μόνο για ευρωεκλογές του 2014), αίρεται δε μόνο με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης διαγραφής. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, θα περιλαμβάνουν πολίτες της Ε.Ε. που προέρχονται από τα 27 λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήμο, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές (όχι τις περιφερειακές) ή/και ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Οι ειδικοί κατάλογοι των πολιτών της Ένωσης θα περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές που συντελέστηκαν σε αυτούς (αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής) μέχρι 14 Μαρτίου 2014.