«Εμμανουήλ Παπάς» θα ονομαστεί το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών

Να ονομαστεί «Εμμανουήλ Παπάς» το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του, στις 14 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ανέβαλλε την μετονομασία της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων και της οδού Εξοχών σε «Ανδρέα Ανδρέου», σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Γνωμοδοτική επιτροπή και επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων, κατόπιν της συνάντησης στις 2 Οκτωβρίου 2023 των μελών της επιτροπής κατέληξαν στις εξής προτάσεις:
Προτάσεις ονοματοδοσίας πάρκων:
1. «Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων- Οικολογικό Πάρκο Ανδρέα Ανδρέου» στη μνήμη του πρώην Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου.
2. «Δημοτικό Γήπεδο Εμμανουήλ Παπά» να ονομαστεί το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών στο κεντρικό Πάρκο της πόλης.
3. Προτείνεται από την επιτροπή να μετονομαστεί η οδός Εξοχών σε οδό «Ανδρέα Ανδρέου». (με απόφαση από την επιτροπή ονοματοθεσίας οδών).