Ιδρύεται κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σερρών

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερρών», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία». Το έργο έχει διάρκεια 5 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 558.301,25 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός του ΚΗΦΗ: Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως (π.χ. λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας), των οποίων οι φροντιστές αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή υγειονομικά προβλήματα. Η δομή στοχεύει να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κοινωνική φροντίδα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών του Δήμου Σερρών, κ. Νίκος Φρυδάς.

Λειτουργία και Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Το ΚΗΦΗ θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

Νοσηλευτική φροντίδα

Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

Ατομική υγιεινή

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

Δραστηριότητες ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Οι υπηρεσίες αυτές θα συμβάλλουν στην υγεία, την ποιοτική διαβίωση και την υποστήριξη των ωφελούμενων για τη διατήρηση της αυτονομίας, της κοινωνικής συμμετοχής, της επικοινωνίας και της αυτάρκειάς τους.

Στόχοι του ΚΗΦΗ: Όπως τόνισε η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προγραμματισμού, κ. Δέσποινα Χατζηγαβριήλ, η ίδρυση του ΚΗΦΗ στοχεύει στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων μελών κάθε οικογένειας. Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται βάσει κριτηρίων όπως η κατάσταση υγείας, το οικογενειακό εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση.

Διαμόρφωση Χώρων ΚΗΦΗ: Το ΚΗΦΗ θα λειτουργήσει σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου, εντός του Α’ ΚΑΠΗ και θα περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

Ένας ενιαίος χώρος αναψυχής και δραστηριοτήτων.

Ένα γραφείο για τη διοικητική υποστήριξη.

Μια αίθουσα εξοπλισμένη με κρεβάτια, κομοδίνα, ντουλάπα με κλινοσκεπάσματα και ιατρικό εξοπλισμό.

Ένας μικρός χώρος παρασκευαστηρίου μικρών γευμάτων, διαμορφωμένος στη θέση του κυλικείου.

Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης στον όροφο.

Τρία W.C. με προθάλαμο και μία ντουζιέρα για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Ένας χώρος υγιεινής για το προσωπικό στον όροφο.

Προσωπικό ΚΗΦΗ: Για τη λειτουργία της νέας δομής, θα προσληφθούν:

1 ΤΕ Νοσηλευτής/τρια

2 ΔΕ Προσωπικό Πρόνοιας / Επιμελητές Κοινωνικής Πρόνοιας

1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

1 ΔΕ Οδηγός

Η λειτουργία του ΚΗΦΗ στο Δήμο Σερρών αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη των ηλικιωμένων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνοχή της οικογένειας και την κοινωνική συνοχή στην περιοχή.