Κιλκίς: Συνεχίζονται οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 950.000 ευρώ.

 

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, των οποίων η αρμοδιότητα περιήλθε στην ΠΕ Κιλκίς. Οι εργασίες έχουν διάρκεια 18 μηνών και ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 2020.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς – Ιδίων Πόρων και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 950.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησής του εκτελούνται εργασίες για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, απορρίμματα και αυτοφυή βλάστηση σε διάφορα διάσπαρτα ρέματα των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, έπειτα από σχετικά τους αιτήματα.

Η φύση των εργασιών σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά τοποθεσίες απαιτεί τη συνεχή εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η οποία εκτέλεσε όλες τις σχετικές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίηση των έργων.

«Με το σύνολο των εργασιών θωρακίζουμε την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, δημιουργώντας αντιπλημμυρική ασπίδα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία των ίδιων, των περιουσιών τους, καθώς και του περιβάλλοντος», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης, Ανδρέας Βεργίδης.

#PressGreece

#Τοπική Αυτοδιοίκηση