Κληρονόμοι αγρότη μηδένισαν δικαστικά τραπεζική απαίτηση 36.495,74 € και πήραν πίσω 13.113 €

 

Γράφει:  ο δικηγόρος Σερρών, Φώτιος Βαγενάς , email: info@vagenaslaw.gr

Με την υπ’ αρ. 626/20.3.2020 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης, που κατέστη κι αμετάκλητη,   επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση υπ’ αρ. 144/28.6.2018 Μον Πρωτ Σερρών, με την οποία τελεσίδικα αναγνωρίστηκε η ανυπαρξία της τραπεζικής απαίτησης εκ κεφαλαίου 17.608€ εντόκως συνολικώς 36.495,74€, σε βάρος του αρχικού ενάγοντα αγρότη  και επιπλέον, υποχρεώθηκε η τράπεζα να επιστρέψει το ποσό των 7.355,47 € στους κληρονόμους του ενάγοντος (γιατί ο αρχικός ενάγων ήδη είχε αποβιώσει  το 2015), γιατί ήταν ποσό που είχε καταβάλλει αχρεωστήτως, δηλαδή ήταν ποσό πάνω από το διπλάσιο των κεφαλαίων που είχε λάβει, οπότε όφειλε η τράπεζα να του τα επιστρέψει!

 

Η απόφαση του Εφετείου, κατέστη αμετάκλητη καθώς δεν ασκήθηκε αναίρεση εντός μηνός από την επίδοση της αποφάσεως στην τράπεζα.  Κοινοποίησαν στην τράπεζα στις 6.10.2020 Επιταγή Προς Πληρωμή και τελικώς στις 18.11.2020 εισέπραξαν τα 13.113 €.

 

 

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας αγρότης από  χωριό του Νομού Σερρών άσκησε μέσω του Δικηγόρου Σερρών Βαγενά Φωτίου αγωγή το 2012 στο Πρωτοδικείο Σερρών, για να αναγνωριστεί με βάση το νόμο των πανωτοκίων ότι δεν οφείλει το ποσό  των 36.495,74€ και ζητούσε επιπλέον να του επιστραφεί το ποσό των 7.355,47 € που είχε καταβάλει χωρίς νόμιμη αιτία, διότι έναντι του αρχικού  δάνειου των 3.000.000 δρχ (8.804,11€) αυτός είχε πληρώσει συνολικά 24.963,69€,  δηλαδή το διπλάσιο (17.6.08,22€) κι επιπλέον 7.355,47€ αχρεωστήτως, το οποίο ζητούσε να του επιστραφεί.

Με προδικαστική απόφαση του 2015 διατάχθηκε λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Πριν την ολοκλήρωσή της, ο αρχικός ενάγων απεβίωσε και τη δίκη συνέχισαν τα παιδιά του κι η επιζήσασα σύζυγος, ώσπου εκδόθηκε η οριστική απόφαση 144/28.6.2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, που δικαίωσε τον αγρότη. Κατά αυτής της αποφάσεως η τράπεζα άσκησε έφεση.

 

Με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης τελεσίδικα αναγνωρίστηκε η ανυπαρξία τραπεζικής απαίτησης κι υποχρεώθηκε η τράπεζα να  επιστρέψει το ποσό των 7.355,47 € πλέον τόκων κι εξόδων,  συνολικά 13.113€.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου δικαίωση του εκλιπόντος και των κληρονόμων του.