ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Μικτά κλιμάκια ελέγχων, με τη συνδρομή της αστυνομίας, για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων προς αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού θα συσταθούν από τη Διεύθυνση Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Σερρών,  ύστερα από εντολή του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγορά και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.).

Για όσους παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ύψους (α) τουλάχιστον 150€ για τα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση και (β) τουλάχιστον 1.000€ για τις επιχειρήσεις, για κάθε παράβαση, καθώς και αναστολή λειτουργίας  για ελάχιστο χρονικό διάστημα 15 ημερών. Επισημαίνεται δε ότι, βάσει της ΠΝΠ της 01.05.2020, η προθεσμία υποβολής, καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται επιτόπου με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές..

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Σερρών, παρακαλεί θερμά τους πολίτες και τους επιχειρηματίες του Nομού Σερρών, για τη συμμόρφωσή τους με τις κείμενες διατάξεις,  για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και την προστασία των πολιτών, καταναλωτών κι εργαζομένων, και κυρίως  για να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει ιδιαίτερα δυσβάσταχτες κυρώσεις.