πιστολή Χρ. Μέγκλα: «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων»

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
κο Άδωνι Γεωργιάδη
Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
κο Νίκο Παπαθανάση
ΚΟΙΝ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,
           κο Κώστα Καραμανλή
           Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
           Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή
           Βουλευτές Ν. Σερρών

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 37674/10.04.2020 Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων πληττόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών, ήτοι από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο 2020, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος για επιπλέον δύο μήνες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Από το πεδίο της ενίσχυσης φαίνεται να εξαιρείται η χρηματοδότηση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών μέσω εκχώρησης (factoring). Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση στον Δ’ Κύκλο Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης, η απάντηση παραπέμπει στην ταυτότητα της πρόσκλησης που είναι, όπως αναφέρθηκε, η ενίσχυση των επιχειρήσεων με την κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων, χωρίς, ωστόσο, να εξηγείται ο λόγος αποκλεισμού της.
Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην ενίσχυση οι τόκοι από τις χορηγήσεις μέσω factoring (υπηρεσίες προεξόφλησης από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων), προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση της δράσης αυτής και η υποστήριξη περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για μεγαλύτερο τμήμα του δανεισμού τους.
Κύριοι Υπουργοί,
Με γνώμονα τη στήριξη της ρευστότητας των ήδη επιβαρυμένων επιχειρήσεων, είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών