ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕ ΣΕΡΡΩΝ: ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,6% ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η παροχή πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα επιβαρύνεται κατά κανόνα με την ειδική εισφορά του Νόμου 128/1975. Η επιβάρυνση που επιβάλλεται σήμερα στα επιτόκια των επιχειρησιακών δανείων ανέρχεται σε 0,60%. Η εν λόγω εισφορά είχε επιβληθεί το 1975 ως μία ποσοστιαία επιβάρυνση στα πάσης φύσεως επιτόκια καταναλωτικών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Αρχικός σκοπός της επιβολής της ήταν η δημιουργία αποθέματος για την ενίσχυση του δανεισμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.

Αν και ο σκοπός αυτός δεν υφίσταται πλέον, συνεχίζεται η επιβολή της ανωτέρω εισφοράς σε υφιστάμενα και νέα δάνεια επιχειρήσεων, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, η επιβάρυνση αυτή έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες, ιδιαίτερα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Ειδικότερα, για το Ν. Σερρών που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά επιπρόσθετα προβλήματα, τα οποία και έχουμε τονίσει επανειλημμένως, υπολογίζεται ότι η επιβάρυνση ανέρχεται σε ποσό 15-18 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι όχι απλά να μην είναι ανταγωνιστικές οι σερραϊκές επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά αλλά να τίθεται πλέον και θέμα επιβίωσής τους.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως καταργηθεί άμεσα η εισφορά του Ν.128/75 που επιβαρύνει το επιτόκιο των επιχειρησιακών δανείων.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών