Πρωτοπόρα υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία της ξενάγησης του Σπηλαίου Αλιστράτης

Σήμερα περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν χρειάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός με σκοπό τόσο την αύξηση των καινοτόμων ενεργειών όσο και την αύξηση των εσόδων. Με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και των αξιοθέατων αυτής  ο Δήμος Νέας Ζίχνης θέλοντας να βελτιώσει την ποιότητα και την ποικιλία των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες του Σπηλαίου Αλιστράτης, αυτού του σπουδαίου σε ομορφιά, γεωλογική και παλαιοντολογική αξία, συγκαταλέγοντας το στα σημαντικότερα της Ευρώπης.

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός διευθυντής στο σπήλαιο της Αλιστράτης Δρ. Καρτάλης Νικόλαος μας ενημερώνει σχετικά:

Δρ. Καρτάλης Νικόλαος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός διευθυντής στο σπήλαιο της Αλιστράτης

 

Το Σπήλαιο Αλιστράτης όπως και ο Δήμος Νέας Ζίχνης εκμεταλλευμένοι το πρόγραμμα interreg, Ελλάδας-Βουλγαρίας εντάχθηκαν με συνολικό ποσό 500.000 ευρώ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Modernization, promotion and exploitation of caves με ακρωνύμιο: My Caves». Ο δήμος Νέας Ζίχνης, ο οποίος έχει οριστεί ως leader, θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για την εκπαίδευση των κατοίκων σε τουριστικές πρακτικές όπως και στην εκτύπωση διαφημιστικού υλικού και στην δημιουργία τηλεοπτικού μηνύματος. Το Σπήλαιο Αλιστράτης θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για την  αντικατάσταση φωτισμού εντός του Σπηλαίου, την εγκατάσταση των καμερών, την ανακατασκευή χώρων υγιεινής όπως και την  εφαρμογή  του ψηφιακού μετασχηματισμού του με την ονομασία i-cave, με μια σειρά καινοτόμων ενεργειών :

Εφαρμογή Robot Ξεναγού

 

Η εφαρμογή του Robot ξεναγού η οποία θα είναι η μοναδική σε όλο τον κόσμο αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος αλληλεπίδρασης μηχανής – ανθρώπου. Η αλληλεπίδραση μηχανής – ανθρώπου μπορεί να παραθέσει με εύκολο και κατανοητό τρόπο οπτικοακουστική πληροφορία για τα εκθέματα τα οποία παρουσιάζει. Επιπλέον το σύστημα θα παρέχει δυνατότητα επιλογής της γλώσσας παρουσίασης της ξενάγησης από τη παρακάτω λίστα γλωσσών: Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά , Αγγλικά, Ρωσικά, Αραβικά, Γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης, Σερβικά, Αλβανικά, Τουρκικά, Κινεζικά, Ινδικά, Ισραηλιτικά.

Πέραν των παραπάνω, το Robot θα  παρέχει εύκολο και χρηστικό σύστημα εισαγωγής επιλογών όπως: ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσει  ο ρομποτικός ξεναγός.

 

2) Εφαρμογή VR

 

Ο στόχος της  εφαρμογής του VR είναι η ανάπτυξη και κατασκευή μιας πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας (λογισμικό) σε τελευταίας τεχνολογίας αιχμής κράνη (head-mounted displays). Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει στους επισκέπτες του σπηλαίου να περιηγηθούν σε σημεία μη εύκολα προσπελάσιμα (π.χ. ο χρήστης να πετάξει μέσα στο εικονικό σπήλαιο) αλλά και διαδικτυακά από το σπίτι του ή το κινητό του τηλέφωνο να περιηγηθεί στο εικονικό σπήλαιο. Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί πια μοναδικό εργαλείο προσέλκυσης εκπαιδευτικών δράσεων, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς  μέσω διαδραστικών αναπαραστάσεων σε επισκέπτες, μαθητές, πολίτες αλλά και σαν πλατφόρμα δημιουργίας καινούργιων, καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Στόχος της είναι να μεταφέρει τους χρήστες σε ένα συνθετικό, τεχνητό, εικονικό και φτιαγμένο από υπολογιστή, τρισδιάστατο ρεαλιστικό περιβάλλον όπου ο χρήστης έχει την εντύπωση της ύπαρξης του μέσα σε αυτό και επιπλέον έχει την ικανότητα να πλοηγηθεί και να χειριστεί τα αντικείμενά του.

Τεχνική Περιγραφή: H πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας θα βασίζεται σε έναν αριθμό φορητών οθόνων κεφαλιού (head-mounted displays). Η επιλογή αυτή είναι ενδεδειγμένη για λόγους αυξημένης ποιότητας και πιστότητας αλληλεπίδρασης σε εικονικά περιβάλλοντα για τους επισκέπτες. Το λογισμικό ελεύθερης περιήγησης σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, που θα αναπτυχθεί και υλοποιηθεί, θα πρέπει να υλοποιεί τους πιο αποδοτικούς αλγόριθμους προσομοίωσης κίνησης εικονικής κάμερας και φωτοαπόδοσης σκηνής σε πραγματικό χρόνο (state-of-the-artvirtual reality real-time rendering and character animation algorithms), και να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

προσομοίωση γενικού φωτισμού σε πραγματικό χρόνο,ελεύθερη περιήγηση κάμερας εικονικής πραγματικότητας σε τρισδιάστατα μοντελοποιημένα περιβάλλοντα με υφές προσομοίωση κίνησης εικονικών χαρακτήρων σχεδίαση βέλτιστου μονοπατιού, και κίνηση πάνω στο μονοπάτι της εικονικής κάμερας με παράλληλα ηχητικά εφέ και επεξηγήσεις για εικονική ξενάγηση

Αλληλεπίδραση με χρήστες και αφηγήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά.

 

3)Εφαρμογή QR

 

 

Μια καθοδηγημένη εφαρμογή οπτικής πρόσβασης, που παρέχει περιεχόμενο πολυμέσων στους επισκέπτες του σπηλαίου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία QR. Οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή και το περιεχόμενο πολυμέσων στην αρχή της επίσκεψής τους. Εξερευνώντας το σπήλαιο, θα μπορούν να σαρώσουν τους κωδικούς ετικετών QR στη διαδρομή τους, ενεργοποιώντας το περιεχόμενο πολυμέσων σε σχέση με τη θέση τους. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα και την οθόνη του smartphone / tablet του, για να δει μέσα στο σπήλαιο. Η προβολή που εμφανίζεται θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο. Σε πολύ μικρά είδη, η οθόνη της συσκευής θα λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί για smartphone και tablet που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android. Το περιεχόμενο θα είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή και θα είναι εύκολο να τροποποιηθεί και να επεκταθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας αρχεία πολυμέσων και δομή XML. Θα είναι μια εγγενής εφαρμογή, που δε βασίζεται στη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή στο σήμα GPS, καθώς δεν είναι διαθέσιμα μέσα σε ένα σπήλαιο. Επίσης, η εφαρμογή θα μπορεί να δέχεται μηνύματα από τη διοίκηση του σπηλαίου, σχετικά με ειδικές εκδηλώσεις, προσφορές κ.λπ. και να σχηματίζει ένα δίκτυο κοινωνικών μέσων. Το σύστημα θα είναι πολύγλωσσο. Η αρχική οθόνη της εφαρμογής θα επιτρέψει στον χρήστη να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες γλώσσες, αποκτώντας πρόσβαση στη γλώσσα που εξαρτάται από την επιλογή του. Το κείμενο θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα βουλγαρικά

Όλες αυτές οι καινοτόμες ενέργειες του i-cave θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2021 και θα αποτελέσουν παραδείγματα μίμησης και από αλλους δήμους και εταιρίες διαχείρισης σπηλαίων όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.