Σειρά επαφών εκπροσώπων της Ε.Ι.Ε.Τ.

Σειρά επαφών είχαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. κ. Αντώνης Μουντάκης, ο Ειδικός Γραμματέας κ. Γιώργος Αργυρίου, ο Ταμίας κ. Άγγελος Βασίλαιναςκαι ο Νομικός σύμβουλος κ. Φώτης Πανταζής με στελέχη της κυβέρνησης, εκπροσώπους κομμάτωνκαι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

Τα θέματα που ετέθησαν, μεταξύ άλλων, ήταν:

 

Μονιμοποίηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων

Ζητήσαμε, για μια ακόμη φορά, τηνμονιμοποίηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο, καθώς οι συνεχείς παρατάσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων Τύπου.

Η Ε.Ι.Ε.Τ. έχει αναδείξει το θέμα από τον Ιούλιο του 2023, με διαδοχικές συναντήσεις, τόσο με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Ιωάννη Μπρατάκοκαι τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, όσο και με αποστολή σχετικού υπομνήματος προς τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Το Δ.Σ. παρακολουθεί καθημερινά το θέμα, ζητώντας παράλληλα την άμεση επίλυση του, καθώς η προθεσμία των παρατάσεων που δόθηκαν το 2020 και το 2021, εκπνέει στις 31-12-2023.

 

Εσφαλμένηερμηνεία Άρθρου 26 του Ν.5005/22 – Τιμολόγησηδημοσιεύσεων

Ζητήσαμε να ξεκαθαριστεί άμεσα ηεσφαλμένηερμηνείατουΆρθρου 26 του Ν. 5005/22ωςπροςτηντιμολόγησητωνυποχρεωτικών δημοσιεύσεων (Διακηρύξεων, Προκηρύξεων κ.α.)

Αρκετοί φορείς του Δημοσίου (Περιφέρειες,Δήμοι, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμιακ.α.),ερμηνεύονταςεσφαλμένα το εν λόγω άρθρο, καθώς μετάτηνψήφισητουΝόμου αυτούηεξόφλησητωντιμολογίωντωνδημοσιεύσεωνγίνεταιαπό την αναθέτουσα αρχή, ζητούνη τιμολόγησηνα γίνεται «με τιμή δημοσίου» και όχι «με τιμήαναδόχου»!

Φυσικά, πρόκειται ξεκάθαρα για εσφαλμένη ερμηνεία, καθώς η διάταξη έχει τεθεί με στόχο την εξασφάλιση ρευστότηταςγια τις εφημερίδες που καταχωρούν υποχρεωτικές δημοσιεύσεις και όχι νατους αφαιρέσειένασταθερόεπίδεκαετίεςέσοδο.

 

Ψηφιακά εργαλεία – Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Κλάδου Έκδοσης Περιφερειακού Τύπου

Όπως μας ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης – Επικοινωνίας κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, με το νέο έτος θα μπει σε τροχιά εφαρμογής η στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακού τύπου, μέσω συστήματος επιταγών (voucher).

Πρόκειται για ένα αίτημα που είχε καταθέσει η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου στις αρχές του 2022 προς τον τότε υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Γιάννη Οικονόμου, ενώ είχαμε καταθέσει σχετική αναλυτική πρόταση για τις επιλέξιμες δαπάνες και τα αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης (Αρ. Πρωτοκόλλου 6048 Β/ 15-10-2022).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έκδοσης περιφερειακού τύπου, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για την ψηφιακή τους αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ψηφιακή τους ωριμότητα.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το πρόγραμμα είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, καθώς και οι συναφείς με αυτά συμπληρωματικές υπηρεσίες, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας, συνεργασίας και εισαγωγής νέων μορφών υβριδικής εργασίας, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, του λογισμικού, των ψηφιακών, σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων, την ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ένταξη ιδιοκτητών εφημερίδων στις παροχές του ΕΔΟΕΑΠ

Ζητήσαμε την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίαςπου εξαιρείόλους σχεδόν τους ιδιοκτήτες των εβδομαδιαίων περιφερειακών εφημερίδων από τις παροχές του ΕΔΟΕΑΠ, παρ’ ότι αυτοί καταβάλουν το 2%.

Η εξαίρεση αφορά τις εκδοτικές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πέντε (5) εργαζόμενους, δηλαδή την συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας.

Σχετικό υπόμνημα επιδώσαμε σε συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας κ.  Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ επίκειται νέα συνάντηση εκπροσώπων της Ε.Ι.Ε.Τ. με τον Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγου, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα.

 

*Τέλος, ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. κ. Μουντάκης και ο Νομικός σύμβουλος της Ένωσης κ. Πανταζής συναντήθηκαν με τον διευθυντή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)κ. Γιωργανδρέα Ζάννο, συζητώντας θέματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών.