Σε λειτουργία τα νέα διόδια στον κόμβο Λαγκαδά/Σερρών-Πόσο θα στοιχίζουν

«Από την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 ξεκινά η λειτουργία των νέων διοδίων (πλευρικά) στο κόμβο του Λαγκαδά.

 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2018/25-5-2020 (τεύχος Β) με θέμα “Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες”, στον Ανισόπεδο Κόμβο Λαγκαδά/Σερρών θα κατασκευαστούν τρεις (3) νέοι Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων.

Η λειτουργία του πλευρικού σταθμού στο κλάδο 3 στον Λαγκαδά  εντάσσεται (όπως και η λειτουργία των διοδίων στο Στρυμονικό Σερρών) εντάσσεται ως “μνημονιακή” υποχρέωση απέναντι στους θεσμούς.

Πρόκειται για ενεργοποίηση της  υπ. αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 απόφαση των πρώην Υπουργών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Χρήστου Σπίρτζη ( ΦΕΚ 1867/29.05.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β’ ) ,περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής .

Οι 3 νέοι Σταθμοί Διοδίων στον Ανισόπεδο Κόμβο Λαγκαδά/Σερρών θα επιβάλλουν διόδια ως εξής:

  • α. οχήματα από τον Λαγκαδά ή την Εθνική Οδό Καβάλας που μπαίνουν στην Εγνατία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη,
  • β. οχήματα από τον Κάθετο Άξονα προς Σέρρες που μπαίνουν στην Εγνατία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη,
  • γ. οχήματα που βγαίνουν από την Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Λαγκαδά και Εθνική Οδό Καβάλας ή στον Κάθετο Άξονα προς Σέρρες.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Παράρτημα ΙΙ) οι 3 νέοι Σταθμοί Διοδίων θα χρεώνουν μήκος 7,5χλμ. από τον Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως τον Α/Κ Ευκαρπίας της Εγνατίας Οδού.

Όπως προβλέπει το άρθρο 2.5 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, το ύψος των νέων διοδίων θα είναι αρχικώς 0,04€/χλμ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα οχήματα κατηγορίας 2 (ελαφρά οχήματα) και πολλαπλάσια ποσά για τα φορτηγά.

Προκυπτει ότι για μήκος περιοχής χρέωσης 7,5χλμ. το κόστος των νέων σταθμών διοδίων στον Ανισόπεδο Κόμβο Λαγκαδά/Σερρών θα είναι αρχικά 0,3€ για τα ελαφρά οχήματα, 0,75€ για τα μικρά φορτηγά και 1,05€ για τα μεγάλα φορτηγά.

Αναπροσαρμογή της τιμής με την παραχώρηση

Σύμφωνα με το το άρθρο 2.6 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού το ύψος των νέων διοδίων θα αναπροσαρμοστεί στο ύψος που προβλέπει η σύμβαση, που θα είναι 0,065 €/χλμ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Άρα με την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα γίνει εντός του 2021, για μήκος περιοχής χρέωσης 7,5χλμ. το κόστος των 3 νέων σταθμών διοδίων στον Ανισόπεδο Κόμβο Λαγκαδά/Σερρών θα αυξηθεί σε 0,5€ για τα ελαφρά οχήματα, σε 1,25€ για τα μικρά φορτηγά και σε 1,75€ για τα μεγάλα φορτηγά.

Διόδια Στρυμονικού

Οι τιμές στα υπάρχοντα Διόδια του Στρυμονικού είναι 0,7€ για τα δίκυκλα 1,00€ ΙΧ, 2,50€ φορτηγά, 3,50€ οχήματα με υψος μεγαλύτερο από 2,20€

#pgnews

#ΕΛΛΑΔΑ