Στη Νιγρίτα τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων του νομού Σερρών

Την Πέμπτη την 27η του μηνός Μαρτίου 2014 στη Νιγρίτα συνήλθαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων του νομού Σερρών (Κυν. Συλ. Νιγρίτας, Κυν. Συλ. Μαυροθάλασσας, Κυν. Συλ. Ν.Ζίχνης, Κυν. Συλ. Ροδόπολης, Κυν. Συλ. Σερρών, Κυν.Συλ. Σιδηροκάστρου) και του νομού Κιλκίς (Κυν.  Συλ. Αξιούπολης, Κυν. Συλ. Γουμένισσας, Κυν.Συλ.Κιλκίς, Κυν. Συλ. Πολυκάστρου) με την παρουσία όλων των ομοσπονδιακών θηροφυλάκων  σε συνεδρίαση  κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών κ. Κωνσταντίνου Σιαπαρδάνη, Περιφερειακού  Εκπροσώπου (ΠΕ) των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων υπό την αιγίδα του Προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Νιγρίτας, κ. Βαγγέλη Γκούμα.

Τα  Θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

  • Ορισμός τόπου και χρόνου επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου –     Υπογραφή   Πρακτικών.
  • Ενημέρωση από τον περιφερειακό εκπρόσωπο για  τρέχοντα θέματα.       
  • Γενικές Συνελεύσεις, πρόσθετες εισφορές.
  • Εμβολιασμός και τσιπ  σκύλων προαπαιτούμενο έκδοσης αδειών.
  • Λύσσα – αποτελέσματα προγράμματος από τον κάθε σύλλογο.
  • Βελτίωση Ενδιαιτημάτων 2014.
  • Συντονισμός θηροφυλακής  με την λήξη κυνηγετικής περιόδου.
  • Διάφορα θέματα – Ανάγνωση προσκλήσεων.

Παρόντες ήταν όλοι οι σύλλογοι περιφερειακών ενοτήτων Ν. Σερρών & Ν.Κιλκίς και για πρώτη φορά κοντά μας παρευρέθη φιλοξενούμενος ο γειτονικός  Κυν. Συλ. Σοχού μετά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Παρόντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ο Πρόεδρος της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, κ.Νικόλαος Καλογεράκος και ο Γενικός  Γραμματέας κ. Ιωάννης Πολυχρόνης.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Βισαλτίας για την παραχώρηση της αίθουσας ΄΄Αθανάσιoς Κασακόγιας΄΄.

Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νιγρίτας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ