Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας

Συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη 28 Iουνίου 2011 και ώρα 21.00 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας
2) Έγκριση σύναψης σύμβασης με πέντε (5) άτομα…. διάρκειας δύο(2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Βισαλτίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
3) Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Βισαλτίας μεταξύ του δικαιούχου (Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ) και συμπράττοντα φορέα (Δήμος Βισαλτίας) στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4) Aποδοχή συνολικού ποσού 11.502,02 ΕΥΡΩ (καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις11.482,77 ΕΥΡΩ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αριθμ.26904/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 και 4Κ/07 και απασχολείται στα ΚΕΠ.
5) Αποδοχή συνολικού ποσού 696,00 ΕΥΡΩ(καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις694,96 ΕΥΡΩ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αριθμ.27237/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ.
6) Αποδοχή συνολικού ποσού 3.089,35 ΕΥΡΩ (καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις3.084,72 ΕΥΡΩ ) που κατανεμήθηκαν στον Δήμο Βισαλτίας με την αριθμ.3231/2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ από πρόστιμα ΚΟΚ(διάστημα από 23/2011 εως 2/5/2011).
7) Αποδοχή ποσού 5.532,98 ΕΥΡΩ στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου¨AGROCHEPACK¨-«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ».
8) Έγκριση απολογισμού τέως Δήμου Νιγρίτας οικονομικού έτους 2010.
9) Έγκριση απολογισμού τέως Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2010.
10) Έγκριση απολογισμού τέως Δήμου Τραγίλου οικονομικού έτους 2010.
11) Έγκριση απολογισμού τέως Δήμου Αχινού οικονομικού έτους 2010.
12) Έγκριση παραχώρησης χώρου στέγασης των διοικητικών υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησηςστο Δημοτικό Μέγαρο της Νιγρίτας.
13) Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης 2011 – 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
14) Έγκριση σχεδίου σύμβασης υλοποίησης και χρηματοδότησης του διετούς προγράμματος δράσης 2011 – 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
15) Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
16) Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.
17) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.
18) Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.
19) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης του διετούς προγράμματος δράσης 2011 – 2012 τηςΚοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.
20) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2011 του ενιαίου νομικού προσώπου Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΊΑΣ».
21) Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2011 προς εκτέλεση υπηρεσίας.
22) Έγκριση μετάβασης του coordinator του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΜΕD Μαυρουδή Παναγιώτη στην πόλη NIMES της Γαλλίας το διάστημα 10-14 Ιουλίου 2011 για το 3ο meeting εταίρων.
23) Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου του Δήμου ΤΣΙΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ στην Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Ιουνίου 2011 και δαπάνης μετάβασης.
24) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βισαλτίας στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΑΝΣ Α.Α.Ε. στις 30/6/2011.
25) Έγκριση διάλυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Διοργάνωσης ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ λόγω αδράνειας από 31-12-2002.
26) Συγκρότηση Επιτροπής διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΑ 2011».
27) Απ’ευθείας ανάθεση σε εργολάβο για τον καθαρισμό φρεατίων και δεξαμενών.
28) Εξέταση συμπληρωματικής πρότασης αντικειμένου εργασιών για την αναθεώρηση της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ».
29) Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ          ΝΙΓΡΙΤΑΣ».
30) Επανεξέταση της αριθμ.112/2010 απόφασης του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Τραγίλου σχετικά με την εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων αριθμ.1554 και 1683 πρώην Δ.Δ.Ιβήρων.
31) Έγκριση χορήγησης άδειας διαδικτύου στην VASILEVA MILENA
32) Εξέταση αίτησης ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
33) Εξέταση αίτησης ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34) Εξέταση αίτησης ΒΑΝΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ
35) Εξέταση αίτησης ΔΙΑΒΟΛΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.