Συνεδριάζει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

‘Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 στις 11.00 π.μ..

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με μοναδικό θέμα ενημέρωσης και συζήτησης :

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο “ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ”.

#pgnews

#ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ