Την ονομασία «Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων- Οικολογικό Πάρκο Ανδρέα Ανδρέου» αποφάσισε το Δ.Σ. Σερρών

Την ονομασία της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, σε «Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων- Οικολογικό Πάρκο Ανδρέα Ανδρέου», αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασής του, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεως η εισήγηση της Γνωμοδοτικής επιτροπής και επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων που συγκροτήθηκε σύμφωνα αριθμ. 216/2021 ΑΔΣ «Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής και επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων», κατόπιν της συνάντησης των μελών της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2023.

Μεταξύ των προτάσεων ήταν να ονομασθεί «Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων- Οικολογικό Πάρκο Ανδρέα Ανδρέου», η κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, για να αποδοθεί τιμή στον οραματιστή και εκτελεστή της μεγάλης ιδέας δημιουργίας της, πρώην Δήμαρχο Σερρών Ανδρέα Ανδρέου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών αποφάσισε ομόφωνα για την ονοματοδοσία της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων σε «Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων- Οικολογικό Πάρκο Ανδρέα Ανδρέου», ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς του εκλιπόντα ως οραματιστή και εκτελεστή της μεγάλης ιδέας δημιουργίας της, από την θέση του Δημάρχου Σερρών.