Το ΕΠΑΛ Νιγρίτας συμβάλει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

Το ΕΠΑΛ Νιγρίτας απευθύνει  πρόσκληση ώστε να παρευρεθείτε  στην εκδήλωση Διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ” Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ¨με θέμα ‘έργου: “Το ΕΠΑΛ Νιγρίτας συμβάλει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας” που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαΐου ώρα 12:30 στον χώρο του ΕΠΑΛ  Νιγρίτας.

Ο Διευθυντής                                                                                       Ο Υπεύθυνος έργου

Κουτρόπουλους Κωνσταντίνος                                                        Απταλίδης Τηλέμαχος