Χρ.Μέγκλας: «Ναι» στην αυστηροποίηση των μέτρων- «‘Οχι» σε lockdown

 

 

Την αυστηροποίηση  των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, αλλά χωρίς την επιβολή  τοπικού lockdown προτείνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Χρήστος Μέγκλας.

Με επιστολή που απέστειλε στους Υπουργούς: Ανάπτυξης & Επενδύσεων,Υγείας, Υποδομών & Μεταφορών, τους Υφυπουργούς Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως και στην τοπική πολιτική ηγεσία, υποστηρίζει πως η λήψη επιπρόσθετων μέτρων – ακόμη  και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή η απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης- , διαφαίνεται ως η μοναδική λύση υπογραμμίζοντας όμως πως τα μέτρα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε ένα τοπικό lockdown , καθώς αυτό θα προκαλούσε μη αναστρέψιμες ζημίες στις τοπικές επιχειρήσεις.

Μάλιστα για την ενίσχυσή τους προτείνει : α) πρόβλεψη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που θα αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορονοϊού και β) την λήψη ειδικής μέριμνας για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων (εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες και πιστωτικά ιδρύματα, διατήρηση, στο μέτρο του δυνατού, του προγραμματισμού υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, άμεση εκταμίευση των επιχορηγήσεων κ.α.).

«Κατανοούμε την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε και το γεγονός ότι τα μέτρα λαμβάνονται με στόχο την προστασία του ύψιστου αγαθού, της δημόσιας υγείας. Δεν είναι δίκαιο, όμως, να υφίστανται όλη τη ζημία οι επιχειρήσεις. Αν συνεχίσουμε έτσι, οι συνέπειες για την τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία θα είναι καταστροφικές» υποστηρίζει –μεταξύ άλλων- στην επιστολή του ο κ.Μέγκλας.