Έργο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκτασης του Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν. Σερρών και για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης. Η σχετική απόφαση με υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού κ. Γ Παπακωνσταντίνου δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2012 και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου συμπαραγωγής ενέργειας και την κατασκευή της νέας πτέρυγας που θα στεγάσει την Ψυχιατρική Μονάδα του Νοσοκομείου.

Η μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας που θα κατασκευασθεί στον υπαίθριο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών θα αξιοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη και θα μειώσει στη φάση λειτουργίας της το κόστος ενεργειακής κάλυψης (θέρμανση και ψύξη) του Νοσοκομείου περιορίζοντας δραστικά την εκπομπή ρύπων προς το περιβάλλον ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής της καλύπτουν με τον πιο αυστηρό τρόπο τα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας. Με την παραγόμενη ενέργεια καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Νοσοκομείου Σερρών ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια θα πωλείται στο εθνικό δίκτυο και θα ενισχύει τα έσοδά του.

Τέλος, με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Ψυχιατρικής Μονάδας, της οποίας η ανέγερση έχει εξασφαλισθεί από χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ, μετά την υπογραφή από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη της έγκρισης σκοπιμότητας του έργου, δρομολογείτε πλέον η υλοποίησή του. Το έργοθα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013, το συνολικό κόστος του, συμπεριλαμβανομένου τουεξοπλισμού, ανέρχεται περίπου στα 2 εκ. ευρώ.