Καταγραφή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Βισαλτίας

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής:

Ενημερώνεται αρχικά η αρμόδια υπηρεσία (τηλ. 23220 24599 ή 23223 53400 από τα Τμήματα Αποκομιδής ή Οδοκαθαρισμού, από τις δημοτικές ή τις τοπικές κοινότητες

Οι υπάλληλοι του Δήμου Βισαλτίας , έπειτα από επόπτευση, θα καταγράψουν το όχημα και θα τοποθετήσουν σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.

Το όχημα, εφ’ όσον δεν φέρει πινακίδες Θα απομακρυνθεί μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας Θα απομακρυνθεί  μετά την πάροδο 90 ημερών και θα   παραδοθεί σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων.

Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας που έχουν εγκαταλείψει οχήματα σε δημόσιους χώρους να τα απομακρύνουν άμεσα . Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος Βισαλτίας θα απομακρύνει τα οχήματα αυτά με δικά του μέσα, χρεώνοντας το σχετικό κόστος στους υπόχρεους ιδιοκτήτες .