ΧΑΣΜΑ των ΓΕΝΕΩΝ και ΥΓΕΙΑ

  • Στεργιανή Παπλιάκα
  • Νοσηλεύτρια – Εκπαιδευτικός

Ο όρος χάσμα γενεών περιλαμβάνει, τη διαφορά των αντιλήψεων που έχουν για τη ζωή  και τα προβλήματα της, οι νέοι και οι γονείς & οι μεγαλύτεροι από αυτούς σε ηλικία  και η αδυναμία συνεννόησης  μεταξύ των.fyllo 2452ygeia