18 θέσεις για το Δήμο Βισαλτίας

Την Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου 2014, υπογράφτηκαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις. Αμφότερες φέρουν τη σφραγίδα του υπουργού ΕσωτερικώνΓιάννη Μιχελάκη, του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και αφορούν την πρόσληψη συνολικά 1.685 ανθρώπων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, η πρώτη ΚΥΑ αφορά τη «σύναψη 451 συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών, της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους» (δεν υπάρχει σε αυτή θέση στους Δήμους του ν.Σερρών) και η δεύτερη τη σύναψη 1.234 συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού της χώρας για το έτος 2014» στην οποία υπάρχουν 44 θέσεις 8μηνης εργασίας σε Δήμους του ν.Σερρών Οι θέσεις αναλυτικά ανα Δήμο είναι:.

  • ∆ΗΜΟΣ Αµφίπολης 16
  •  ∆ΗΜΟΣ Βισαλτίας 18
  •  ∆ΗΜΟΣ Εµµανουήλ Παππά 9
  • ∆ΗΜΟΣ Νέας Ζίχνης 1