4.060.300 Ευρώ για ποιότητα Ζωής στην Κάτω Καμήλα και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Σερρών

Ολοκληρώνεται το Αποχετευτικό δίκτυο στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας, εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ-Βιολογικός Καθαρισμός) Σερρών

4.060.300 Ευρώ για ποιότητα Ζωής στην Κάτω Καμήλα και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Σερρών

Την ένταξη του έργου με τίτλου «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 4.060.300,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, πέτυχε η ΔΕΥΑ Σερρών με την ένταξη της στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Αυτό ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΥΑ Σερρών Γιάννη Γιάτσιου, του Διευθυντή της Επιχείρησης Νίκου Σιαφαρίκα.

Με την εν λόγω ένταξη η ΔΕΥΑ Σερρών θα ολοκληρώσει:

Το σύνολο των αποχετευτικών δικτύων στην τοπική κοινότητα Κάτω Καμήλας, συνολικού προϋπολογισμού 2.880.000.00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, οπού προβλέπεται η κατασκευή δικτύου 18.800 μέτρων. Το εν λόγω υποέργο θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης της Κ. Καμήλας με την μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων στην ΕΕΛ Σερρών.

Τον εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση τμημάτων της ΕΕΛ Σερρών και του κεντρικού αντλιοστάσιο της πόλης των Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.180.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Σερρών θα προβεί σε ανακατασκευή του αντλιοστασίου, σε προμήθεια και εγκατάσταση διαχυτών στις δεξαμενές αερισμού της ΕΕΛ Σερρών και σε προμήθεια συστήματος επεξεργασίας ιλύος τριών φάσεων, επενδύσεις που θα βελτιώσουν την απόδοση και λειτουργία της εγκατάστασης.

Με την συγκεκριμένη ένταξη η ΔΕΥΑ Σερρών έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ποσά τάξης των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ σε υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Σερρών και συνεχίζει.

Είναι προφανές πλέον ότι η ΔΕΥΑ Σερρών κάνει πράξη την ποιότητα Ζωής και την προστασία του Περιβάλλοντος, τόσο στις τοπικές κοινότητες, όσο και στην πόλη με έργα εκατομμυρίων, που διασφαλίζουν την δημόσια υγεία.