Επιστολή Προέδρου, Χρήστου Μέγκλα, με θέμα: “Υπερδέσμευση Πόρων για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν. Σερρών”

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER που προκηρύχθηκε από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., έχουν υποβληθεί 102 Αιτήματα Στήριξης, τα οποία ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια συνολικά με τα ίδια κεφάλαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των επενδυτικών σχεδίων και απαιτείται η υπερδέσμευση πόρων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τονίζουμε ότι είναι…

"Επιστολή Προέδρου, Χρήστου Μέγκλα, με θέμα: “Υπερδέσμευση Πόρων για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν. Σερρών”"

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ ζητά κατάργηση των Δημοτικών Τελών από τους Δημάρχους

Με επιστολή του προς τους Δημάρχους των Σερρών ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ ζητά την προσωρινή κατάργηση των Δημοτικών τελών για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών, με στόχο την βοήθεια στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων από τα περιοριστικά μέτρα που έφερε η υγειονομική κρίση. Αναλυτικά στην επιστολή του αναφέρει: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι Δήμαρχοι, Μετά τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, μεταξύ των οποίων ήταν και…

"Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ ζητά κατάργηση των Δημοτικών Τελών από τους Δημάρχους"