Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Κάποτε οι εφημερίδες ήταν είδος πολυτελείας. Τις διάβαζαν σχετικά λίγοι – κατά κανόνα μορφωμένοι. «Κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα» έγραφε ο Καρυωτάκης στην «Πρέβεζα». Ή  άνθρωποι που είχαν τα μυαλά τους ανοιχτά και προσπαθούσαν να τα ανοίξουν ακόμα περισσότερο. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι η εφημερίδα που διάλεγε ο καθένας τον στιγμάτιζε, ήταν ένα στοιχείο της ταυτότητάς του, του ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού του και έφτανε στα χέρια του αναγνώστη χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια…

"Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ"

«Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Άρθρο της Βασιλικής (Σύλιας) Ζέττα-Φιλόλογου, med, Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Σερρών»

Τα νέα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης απαιτούν έναν επαναπροσδιορισμό των βασικών παραγόντων που συνθέτουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, κυρίως όμως φωτίζουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι ο εκπαιδευτικός πλέον καλείται να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές προκλήσεις και να μετασχηματίσει τον ρόλο του στη βάση μιας προσπάθειας επανακαθορισμού και ανασύνταξης των δυνατοτήτων του και των προτεραιοτήτων του. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο για την προώθηση…

"«Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Άρθρο της Βασιλικής (Σύλιας) Ζέττα-Φιλόλογου, med, Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Σερρών»"