Αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ μέχρι 30 Ιουνίου χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και με την «βούλα» της Βουλής

Επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι 25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο, σύμφωνα με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκαν από την ολομέλεια της βουλής την Παρασκευή 29 Μαΐου. Αναλυτικότερα, πρόκειται για διατάξεις που περιέχονται α) στην από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση…

"Αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ μέχρι 30 Ιουνίου χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και με την «βούλα» της Βουλής"