Πολιτισμός και Εκφραση

Ο καθημερινός άνθρωπος έχει πάντα την ταυτότητα του, στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα μητρός και πατρός, ημερομηνία γέννησης και άλλα).

"Πολιτισμός και Εκφραση"