Με 22 θέματα κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας

   Την περασμένη Τετάρτη  30  Σεπτεμβρίου  2020  και ώρα 20.00  μ.μ. πραγματοποιήθηκε  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:   ΘΕΜΑ  1ο:Έγκριση…

"Με 22 θέματα κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας"

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  Συνέρχεται στην 21Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», στη Νιγρίτα. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 22 Θέματα

"ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020"

«Δια ζώσης» συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 13 Ιουλίου

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) συνεδριάζει στις 13 Ιουλίου  2020  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 20.30 μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Καθιέρωση της 21ης Φεβρουαρίου ως επίσημης ημέρας μνήμης και τοπικής αργίας για το Δήμο Βισαλτίας. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Μασλαρινός Α. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 11ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης…

"«Δια ζώσης» συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 13 Ιουλίου"