Στη Νιγρίτα τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων του νομού Σερρών

Την Πέμπτη την 27η του μηνός Μαρτίου 2014 στη Νιγρίτα συνήλθαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων του νομού Σερρών

"Στη Νιγρίτα τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων του νομού Σερρών"