Εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διεξαχθούν οι εκλογές

Με βάση την πρώτη εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 θα πραγματοποιηθούν οι ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη  ευρωβουλευτών.

"Εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διεξαχθούν οι εκλογές"