«Κυκλοκόνιο ελιάς»

Από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Σερρών ανακοινώνεται ότι, λόγω των  κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν (βροχοπτώσεις και αυξημένη σχετική υγρασία)οι ελαιοπαραγωγοί του Ν. Σερρών θα πρέπει να προβούν σε ψεκασμό με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα για την προστασία των φύλλων από το κυκλοκόνιο. Είναι μυκητολογική ασθένεια που ενδημεί στο Ν. Σερρών και η οποία όταν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της, προκαλεί έντονη και πρόωρη φυλλόπτωση των ελαιοδένδρων που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής και την εξασθένιση των δένδρων. Ο ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη των χαρακτηριστικών κηλίδων του κυκλοκονίου στην πάνω επιφάνεια των ώριμων φύλλων και εφόσον υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας. Ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά από 15-20 ημέρες εφόσον συνεχίζουν να επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την ασθένεια. Τέλος ένας ψεκασμός πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μετά τη συγκομιδή.

Για να πραγματοποιηθεί μόλυνση των φύλλων απαιτείται βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία. Οι μολύνσεις λαμβάνουν χώρα όλο το χρόνο εφόσον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας (10-20 οC) και υγρασίας (διαβροχή του φύλλου τουλάχιστον για 24 ώρες).  Τα φύλλα που προσβάλλονται την άνοιξη θα αποτελέσουν πηγή μολυσμάτων για τις φθινοπωρινές μολύνσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υγρές – ανήλιες περιοχές που υπάρχει παρατεταμένη διαβροχή των φύλλων το πρωϊ (πρωϊνή δροσιά) και οι φυτείες δεν αερίζονται (πυκνοφυτεμένοι και ακλάδευτοι ελαιώνες).

Για το περιορισμό της υγρασίας του φυλλώματος επιβάλλεται κατάλληλο κλάδεμα των ελαιοδένδρων. Ευαίσθητες ποικιλίες στο κυκλοκόνιο είναι η «Καλαμών» και το «Μανάκι» ενώ η «Μεγαρείτικη» και κυρίως η «Κορωνέϊκη» παρουσιάζουν σχετική αντοχή.

Να σημειωθεί ότι ο βορδιγάλειος και ο οξυχλωριούχος χαλκός προκαλούν φυλλόπτωση των προσβεβλημένων φύλλων. Σε αυτή την περίπτωση η φυλλόπτωση είναι επιθυμητή διότι μειώνει τα μολύσματα από τα οποία γίνεται έναρξη των προσβολών και μετάδοση της ασθένειας. Ο οξυχλωριούχος χαλκός μπορεί να προκαλέσει και πτώση των υγιών φύλλων σε υγρές περιοχές. Στις περιοχές αυτές να προτιμούνται τα υπόλοιπα χαλκούχα Στους φθινοπωρινούς ψεκασμούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπολειμματική διάρκεια των γεωργικών φαρμάκων και το στάδιο ωρίμανσης των ελιών έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Ο χαλκός (βορδιγάλειος, θειϊκός, υδροξείδιο, οξυχλωριούχος) έχει χρονικό όριο τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή 21 ημέρες, το υποξείδιο του χαλκού έχει 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή και οι στρομπιλουρίνες (kresoxim methyl) εφαρμόζονται στις βρώσιμες ελιές μετά τη συγκομιδή ενώ στις ελαιοποιήσιμες ελιές oψεκασμός πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Τέλος πρέπει να εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα.