Ο Α. Χατζηδημητρίου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

 

Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχτηκαν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρόεδρος της ΣΤ Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Δράμας

ΜΕΛΗ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Χανίων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Πρόεδρος της ΣΤ Θεσσαλίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Ηπείρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Πρόεδρος του ΠΣ Βοιωτίας

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του έτους 2019 καθώς επίσης και οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της Ένωσης για το 2020 όπως συνοψίζονται παρακάτω:

  • Αξιοποίηση της Ομιλικής λειτουργίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους, με τη δημιουργία κοινών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αξιοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής.
  • Διατήρηση και ενίσχυση του συνεταιριστικού μοντέλου καθώς και ανάδειξη του τοπικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα ως βασικού στοιχείου διαφοροποίησης. Η τοπική – περιφερειακή λειτουργία συνδέεται με το επιχειρηματικό μοντέλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών και αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τους κατοίκους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.