Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Σιντικής: Πως η Πολιτική Συνοχής ενισχύει την ενεργειακή μετάβαση

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το ενεργειακό ζήτημα σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζήτημα της σύγχρονης εποχής.  Η μείωση της κατανάλωσης, η χρήση Α.Π.Ε., και ο περιορισμός των εκπομπών άνθρακα, δεν είναι πλέον ζητούμενα. Είναι υποχρέωση όλων. Και φυσικά και των Δήμων οι οποίοι και μεγάλοι ενεργειακοί καταναλωτές είναι, αλλά και πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Σιντικής κος Φώτιος Δομουχτσίδης μεταξύ άλλων αναφέρει:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τις κατευθύνσεις, αλλά και τα μέσα (χρηματοδοτικά εργαλεία και νομοθετικό πλαίσιο) για τη υλοποίηση των σχεδίων της, άλλα και των δεσμεύσεων που έχουν συνυπογράψει όλα τα κράτη μέλη.

Με βάση αυτές και σύμφωνα με τις προτάσεις που κατέθεσε το ΥΠ.Ε.Ν. για τη νέα προγραμματική περίοδο οι δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν το μεγαλύτερο επιμέρους κονδύλι (3,5 δισ. ευρώ) των δράσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Δήμος Σιντικής είναι από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το κλίμα (Covenant of Mayors) και δεσμεύτηκε να προχωρήσει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτιος Δομουχτσίδης

Στα πλαίσια λοιπόν της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και συγκεκριμένα του Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Σιντικής υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1.641.000 ευρώ, η οποία εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί άμεσα. Αφορά την αναβάθμιση ενός κτιρίου κατασκευασμένου την δεκαετία του 1970 και το οποίο στεγάζει πέρα από τις υπηρεσίες του Δήμου και άλλες όπως Αστυνομία, υποθηκοφυλακείο, ΚΑΠΗ κλπ.

Από τις εργασίες θα προκύψει ένα κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φιλικό στους χρήστες, αλλά και στο περιβάλλον. Παράλληλα θα υπάρξει σημαντική μείωση των εξόδων για ψύξη και θέρμανση σε λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης.

Παράλληλα και με το βλέμμα στις μελλοντικές προσκλήσεις αλλά και ¨προκλήσεις¨ :

 

Δημιούργησε ενεργειακή κοινότητα με τον ίδιο και όλα τα νομικά του πρόσωπα, για την δημιουργία μεταξύ άλλων έργων Α.Π.Ε. και τον ενεργειακό συμψηφισμό των

Υπέβαλλε πρόταση για δημοτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σταθμούς φόρτισης, αλλάζοντας σε αυτό το διάστημα μεθοδικά όλα σχεδόν τα οχήματα με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Υπέβαλλε πρόταση για χρηματοδότηση μελετών ύψους περίπου 600.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και του μεγαλύτερου αρδευτικού δικτύου (Αχλαδοχωρίου)

Σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των υπολοίπων αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς του.

Όλα αυτά χωρίς την στήριξη των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Η πολιτική συνοχής είχε θεσπίσει 11 θεματικούς στόχους που στηρίζουν την ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020.

Το Ταμείο συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7, και που τα έργα αυτά αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα επίτευξης αυτών. Σε συνδυασμό πάντα με την αύξηση της απασχόλησης. Οι στόχοι είναι:

Σ4. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

Σ5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Σ6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων

Σ7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων

Στην προσπάθεια για την ενίσχυση της δράσης για μια πιο δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, ο Δήμος Σιντικής είναι και θα είναι παρών στις εξελίξεις