Επιμελητήριο Σερρών! «Να δοθεί έκτακτη ενίσχυση στο λιανεμπόριο του νομού Σερρών»

Την έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου του Νομού Σερρών ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Χρήστος Μέγκλας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Αξιότιμες/οι,
Ο Νομός Σερρών, όπως γνωρίζετε, έχει πληγεί σημαντικά από την πανδημία του κορονοϊού, με την επιχειρηματική κοινότητα να βρίσκεται σε απόγνωση. Υπενθυμίζεται ότι ο Νομός Σερρών βρίσκεται σε καθεστώς ‘lockdown’ από τις 29 Οκτωβρίου 2020, ήτοι εδώ και πέντε μήνες. Τα κρούσματα συνεχίσουν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα, μάλιστα, να ενταχθούν με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308/Β´/03.04.2021) τόσο ο Δήμος Σερρών όσο και ο Δήμος Αμφίπολης στο Επίπεδο Πολύ Αυξημένου Κινδύνου.
Ιδιαίτερα ισχυρό είναι το πλήγμα που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Οι διαρκείς παρατάσεις του lockdown και η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει τεράστια ζημία στις εμπορικές επιχειρήσεις. Η ζημία, αυτή, μάλιστα, δεν καθίσταται δυνατό να αντισταθμιστεί ούτε με τη λειτουργία τους με τη μέθοδο του ‘click away’ και ‘click inside’.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε όπως δοθεί και στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου του Ν. Σερρών έκτακτη ενίσχυση υπό μορφή αποζημίωσης ανά επιχείρηση και χωρίς κριτήρια (κύκλος εργασιών/εργαζόμενοι κλπ) τουλάχιστον ποσού 5.000 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρευστότητα τους και να καλυφθεί μέρος της ζημίας που έχουν υποστεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να θρηνήσουμε πολλαπλά επιχειρηματικά θύματα, με καταστροφικές συνέπειες για την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την οικονομία γενικότερα».

#pgnews

#OIKONOMIA