Η κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνοχής μέσα από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Νέας Ζίχνης Σερρών

 

 

Εν μέσω της πανδημίας του Κορωναιού το Βοήθεια Στο Σπίτι παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του Δήμου Νέας Ζίχνης και όλης της Χώρας, όχι μόνο των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ που εξυπηρετεί έτσι κι αλλιώς αλλά και όλων των πολιτών προσφέροντας τις υπηρεσίες του αγόγγυστα. Μοιράζει τρόφιμα, συνταγογραφεί και μοιράζει φάρμακα και βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη για οποιοδήποτε πρόβλημα του παρουσιαστεί. Το πρόγραμμα αυτό (Βοήθεια Στο Σπίτι) ξεκίνησε με την πολύτιμη βοήθεια της Ε.Ε. και συνέβαλε στην άνοδο της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ αλλά και στην μείωση της ανεργίας, διότι φροντίζοντας τους ηλικιωμένους και τους ΑΜΕΑ ένας τέτοιος φορέας όπως το Β.Σ.Σ.  με καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, τα παιδιά και οι συγγενείς αυτών, μπορούν ανενόχλητοι να αναζητήσουν εργασία ακόμη και μακριά τους.

Το Βοήθεια στο σπίτι, ως ένα ακόμη έργο στήριξης ευπαθών ομάδων έχει επίσης χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία της συνοχής για να μειώσει τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στα πλαίσια της πολιτική συνοχής, η οποία έχει χρηματοδοτήσει από το 1986 -όταν ορίστηκε για πρώτη φορά στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη- μέχρι σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ασίκογλου Κυριάκος Ψυχολόγος – Εργαζόμενος στο Βοήθεια Στο Σπίτι του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών

 

Το Βοήθεια Στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.) συγχρηματοδοτούμενο απaό την ΕΕ άλλαξε την ζωή των ηλικιωμένων και των νέων. Ξεκίνησε πιλοτικά να λειτουργεί συγχρηματοδοτούμενο με την Ε.Ε. το 1998, με τη συνδρομή του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σε κάποιους δήμους της χώρας και το 2002, μέσω του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, πλέον είχε μπει και λειτουργούσε σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας έως το 2011,όπου μέχρι και σήμερα λειτουργεί χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους και έχει γίνει τμήμα των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της χώρας. Από την αρχή αγαπήθηκε από τους ηλικιωμένους και από όλους τους Έλληνες.

Το Βοήθεια Στο Σπίτι λειτουργεί σε δομές που εντάσσονται στην κοινωνική μέριμνα των Δήμων με δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, κυρίως ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η κάθε δομή για να λειτουργήσει πρέπει απαραιτήτως να έχει τις τρείς (3) ειδικότητες: 1) Ανθρωπιστικό Επιστήμονα (Κοινωνικό Λειτουργό ή Κοινωνιολόγο ή Ψυχολόγο), 2) Νοσηλευτή ή βοηθό Νοσηλευτή και 3)Οικιακό Βοηθό. Το Β.Σ.Σ. λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα απασχολώντας περίπου τρείς χιλιάδες (3000) υπαλλήλους.Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Συνολικά περίπου 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες ωφελούνται από το πρόγραμμα πανελλαδικά και 550 στον Δήμο Νέας Ζίχνης Σερρών .
Σκοπός του Προγράμματος είναι να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα ΑΜΕΑ, να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.Τι υπηρεσίες προσφέρονται; Α) Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, Β) Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι, Γ) Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία, Δ) Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, Ε) Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και Ζ) Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως:
Κοινωνικοί λειτουργοί ή Κοινωνιολόγοι ή Ψυχολόγοι που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
Νοσηλευτές/τριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
Οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το Βοήθεια Στο Σπίτι του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών έχει τρεις (3) δομές την Δομή Νέας Ζίχνης – Γαζώρου, την Δομή Αλιστράτης και την Δραβήσκου και εργάζονται δεκατρείς υπάλληλοι (13) για 550 ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Στα 22 χρόνια λειτουργίας του Βοήθεια Στο Σπίτι Νέας Ζίχνης έχει διοργανώσει πολλές ομιλίες και διαλέξεις από έγκριτους επιστήμονες με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, με  θέματα κοινωνικά και άλλες δραστηριότητες όπως σεμινάρια και συμβουλευτική για διάφορα θέματα που άπτονται των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.

Το Βοήθεια Στο Σπίτι έχει αλλάξει την γνώμη του νέου κόσμου για τους ηλικιωμένους και τους ΑΜΕΑ, διότι τους έδειξε ότι δεν είναι «βάρος» και ότι με την απαραίτητη φροντίδα είναι ενεργά και δραστήρια μέλη της κοινωνίας και πάνω από όλα ότι συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, λέει χαρακτηριστικά ο Ασίκογλου Κυριάκος Ψυχολόγος – εργαζόμενος στο Βοήθεια Στο Σπίτι του  Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών . Το Β.Σ.Σ αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη ότι τα χρήματα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «πιάνουν τόπο».  Οι ωφελούμενοι περιμένουν πως και πως για να «περάσουν» οι εργαζόμενοι από τα σπίτια τους και νιώθουν μεγάλη ασφάλεια ξέροντας ότι θα τηλεφωνήσουν στους «δικούς ανθρώπους» όπως αποκαλούν τους εργαζόμενους του Βοήθεια Στο Σπίτι και ότι θα τρέξουν αυτοί να τους βοηθήσουν ή ότι απλά θα τους ακούσουν για ότι έχουν να τους πουν, ακόμη και τα οικογενειακά τους προβλήματα ή ακόμη και τους φόβους τους. Το Βοήθεια Στο Σπίτι άλλαξε και αλλάζει την Ελληνική κοινωνία και συνεχίζει να την αλλάζει προς το καλύτερο.