Η πορεία του Ομίλου ISOMATTO 2021

1)Η ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Για περισσότερα από 40 χρόνια γράφει μια ιστορία ποιότητας, αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και αδιάκοπης επιχειρηματικής ανάπτυξηςπραγματοποιεί εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2021, παρόλο που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρόνια του COVID-19 και των  lockdowns και μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ISOMATέκλεισε με ποσοστό αύξησης 17,4% σε σχέση με το 2020 και της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η συνεχής ανάπτυξη έρχεται τόσο από τη δημιουργία νέων προϊόντων όσο και από την έμφαση που δίνει ο Όμιλος στην εξωστρέφεια.

Η σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία της ISOMAT οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους που στελεχώνουν τον Όμιλο, ο οποίος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 530 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 357 απασχολούνται στη μητρική εταιρία της Ελλάδος.

 

2)Η ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Για περισσότερα από 40 χρόνια γράφει μια ιστορία ποιότητας, αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και αδιάκοπης επιχειρηματικής ανάπτυξης πραγματοποιεί εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Η ISOMAT από την  ίδρυσή της, αλλά και τα τελευταία χρόνια με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση,  θέλει και έμπρακτα προσπαθεί να έχει θετικό «αποτύπωμα» στην κοινωνία και στο περιβάλλον μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Για την ISOMAT, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί το δρόμο για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Στα πλαίσια αυτά, το 2021 η ISOMATπραγματοποίησε ποικίλλες δράσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη στήριξη διαφόρων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μονάδων νοσηλείας, ιδρυμάτων όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Το 2022 ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα για τον Όμιλο, παρά τα σοβαρά προβλήματα λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους, του κόστους α’ υλών και μερικώς της έλλειψης αυτών.

#pgnews

#ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ