«Η συνοχή δίπλα μας» το παράδειγμα του GREENCREW

Φώτο: *Καρπουχτσής Κώστας

 

Συχνά διαβάζουμε  για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πλήρως της σημασία της. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή –όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 (Συνθήκη της ΕΕ)– «αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών».

Η πιο πρόσφατη συνθήκη της ΕΕ, η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσθέτει μία ακόμα πτυχή στη συνοχή, αναφερόμενη στην «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση «στις αγροτικές περιοχές, τις ζώνες που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές». Κάτω από αυτό το σκεπτικό, η πολιτική συνοχής πρέπει, πέραν της οικονομικής και κοινωνικής, να προωθεί μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη «χωρική ανάπτυξη» που συνιστά μια έννοια ευρύτερη από αυτήν της περιφερειακής πολιτικής.Μέσω της Πολιτικής Συνοχής υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη.

Πώς όμως η Πολιτική Συνοχής αφορά και  τον τόπο μας;

 

Ένα απτό παράδειγμα ενός τέτοιου έργου του οποίου την ευθύνη είχα ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Σερρών ήταν το πιλοτικό “GreenCrew” – «Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση βιο-αποβλήτων – GreenCrew», τοοποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Ένα πρόγραμμα με στόχο να αναδείξει το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας  στη διαχείριση των «πράσινων αποβλήτων» και στην κυκλική οικονομίαμέσα σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένας νομός όπως αυτός των Σερρών, ο οποίος κατά βάση στηρίζεται στην αγροδιατροφική δραστηριότητα, θα μπορούσε να αξιοποιήσει μεγάλο μέρος των αποβλήτων από την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο δράσης αυτού του έργου, ο κύριος άξονας αφορούσε την  υποστήριξη και η ανάπτυξη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας, στην ευρύτερη περιοχή Βουλγαρίας-Ελλάδας, μέσω της δημιουργίας των προϋποθέσεων για ενίσχυση εναλλακτικών τύπων επιχειρηματικότητας, παράλληλα με την τοπική ανάπτυξη.

Στόχοι του έργου η ανάπτυξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (κυρίως στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων), η αύξηση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με αρνητικές κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις, η προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με μέτρα και υποδομές για τη διαλογή και κομποστοποίηση «πράσινων» απορριμμάτων καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για δράσεις συλλογικότητας και αλληλεγγύης.

Και όντως είδαμε το ενδιαφέρον των πολιτών, υφιστάμενων και εν δυνάμει επιχειρηματιών γύρω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, αναγνωρίζεται έμπρακτα ο ρόλος και οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση στην προώθηση δράσεων κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας κάτι που για το νομό μας θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα.

 

 

*Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

(π. Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Ανάπτυξης Σερρών)

Ποιος Είναι:

Ο Κώστας Καρπουχτσής είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων με δεκαπενταετή εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών (2014-2019), Πρόεδρος ΚΕΔΗΣ, μέλος ΔΣ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές (2019) ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο νομό Σερρών.