Ο Δήμος Ηράκλειας θεματοφύλακας της Κοινωνικής Συνοχής

Φωτογραφία: Ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών κος Κουτσάκης Γεώργιος

Κοινωνική συνοχή αποκαλείται εκείνη η δυναμική διαδικασία που εκφράζεται στη στάση των μελών μίας κοινωνικής ομάδας να παραμένουν ενωμένα μεταξύ τους με σκοπό να επιτύχουν κοινούς στόχους ή και να ικανοποιήσουν συναισθηματικές ανάγκες τους.

Η  συνοχή των κοινωνιών δοκιμάζεται σε περιόδους όπου απαιτείται η εφαρμογή μέτρων λιτότητας, οικονομικής ύφεσης καθώς τότε καταγράφονται οι αντιδράσεις και οι αντοχές τους γιατί συρρικνώνονται το κράτος πρόνοιας, οι κοινωνικές παροχές, συμπιέζονται τα κατώτερα στρώματα και αυξάνεται η κοινωνική ανισότητα. Έτσι επέρχονται μεγάλες κοινωνικές διακρίσεις καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν την αίσθημα του “ανήκειν» στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που τους εξασφαλίζει  δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης και συναισθηματική σταθερότητα που παρέχει το σύστημα που αφορά όλους, επειδή τους ενσωματώνει  στην ίδια κοινότητα.

Η οικονομική ύφεση που κυριαρχεί σε ολόκληρο τον πλανήτη  επέφερε βαρύτατο πλήγμα στις κοινωνίες όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά επηρέασε και τις ηθικές αρχές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θεμελιώνει την ύπαρξή της σε αξίες όπως, η κοινωνική ένταξη, η δικαιοσύνη, η μη διακριτική μεταχείριση,  κινήθηκε προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης εκείνων των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αποτελούσαν εγγύηση για την αποφυγή του κινδύνου της χαλάρωσης της κοινωνικής συνοχής.

Προώθησε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 από το οποίο ο Δήμος Ηράκλειας απορρόφησε κονδύλια για υλοποίηση έργων και τα οποία βαίνουν στο τέλος τους.

Ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών κος Κουτσάκης Γεώργιος, μεταξύ άλλων, αναφέρει την αγροτική οδοποιία δημοτικών διαμερισμάτων, την ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του δημαρχείου Ηράκλειας και του δημοτικού σχολείου Σκοτούσσας, την ανάπλαση του πάρκου Ηράκλειας καθώς και την κοινωνική ένταξη αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ομάδων.

Η σημερινή δημοτική αρχή του δήμου Ηράκλειας, παρόλο που συνέπεσε με το τέλος του τρέχοντος προγράμματος και δεδομένων όλων των προβλημάτων που προέκυψαν στη λειτουργία του Δήμου λόγω της πανδημίας αλλά και του συστήματος κινητικότητας που αποδεκάτισε κάποιες από τις υπηρεσίες του, κατάφερε να εντάξει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»  για  το  έτος  2020   του Πράσινου Ταμείου το έργο «Προμήθεια  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού για  την  δημιουργία  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Ηράκλειας» . Επίσης έχει αποφασίσει θετικά και για την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της δράσης «Εκπόνηση Σχεδίου   Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» βασικός σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Σε αυτό  το πρόγραμμα έχουν σχεδιαστεί ένα σύνολο από δράσεις που αφορούν στον άξονα της πολιτικής προστασίας- προστασία της Δημόσιας Υγείας, στην αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου, σε δράσεις ηλεκτροκίνησης, στην ανάπτυξη της υπαίθρου με αγροτική οδοποιία, στη συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, στις υποδομές ύδρευσης, στη χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Προτάσεις όμως βελτίωσης  και εκσυγχρονισμού των βασικών υποδομών  με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών έχουν υποβληθεί και από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηράκλειας και οι οποίες αφορούν στην εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου διαρροών (τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού)στα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και στην αντικατάσταση Υγρομέτρων εντός φρεατίων για τον περιορισμό του μη τιμολογημένου νερού.

Έχουν ενταχθεί επίσης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους, προτάσεις για προμήθειες και έργα όπως είναι για παράδειγμα η προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η κατασκευή επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου, καλαθοφόρου και άλλων μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας που θα ανανεώσουν το γηρασμένο στόλο μηχανημάτων έργου κ.α.

Στο ερώτημα ποιο είναι το όφελος από την επίδραση των έργων αυτών στις τοπικές κοινωνίες, ο κος Κουτσάκης επισημαίνει πως, αυτό είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικό γιατί επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες κοινωνικών ομάδων (π.χ η αγροτική οδοποιία εξυπηρετεί στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων παρέχει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου στο δίκτυο ύδρευσης οδηγεί σε ορθή διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων και ούτω καθεξής». Συνεχίζοντας μας εξηγεί πως, δυστυχώς, παρατηρούνται αδυναμίες και δυσλειτουργίες λόγω του όγκου των γραφειοκρατικών και χρονοβόρων  διαδικασιών  που απαιτούνται για την απορρόφηση των κονδυλίων. Η ελληνική πολιτεία ενδεχομένως θα έπρεπε να δρομολογήσει την απλοποίησή τους διευκολύνοντας ουσιαστικά στην ταχύτερη απορρόφηση των χρημάτων και εκτέλεση των προγραμμάτων από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Ο Δήμος Ηράκλειας και η δημοτική αρχή  παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω των υποστελεχωμένων υπηρεσιών,  χαράσσει πολιτική και δίνει κατευθύνσεις σχετικά με την  υλοποίηση αυτών των δράσεων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην άμβλυνση των αδικιών μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προκαλώντας αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη, μειώνοντας  την ανεργία και συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.