Προσπάθεια για την διάσωση του αρχείου της ΟΕΒΕΣ Βισαλτίας

Το Δήμαρχο Βισαλτίας, Αθανάσιο Μασλαρινό επισκέφτηκαν στο Δημαρχείο της Νιγρίτας το πρωί της Τρίτης (18/7/2023) ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΣ, Σωτήριος Κοτσαμπάς, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), κο Βασίλη Γιαννογλούδη και τον Διευθυντή των ΓΑΚ (Γενικά αρχεία Κράτους), κο Γιάννη Τσαρουχά, όπως επίσης και τον πατέρα Αθανάσιο Τσιανακά, εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου της Νιγρίτας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο να συζητηθεί η διαχείριση και διάθεση του πλούσιου αρχειακού υλικού που βρίσκεται εδώ και χρόνια ξεχασμένο στα γραφεία της πρώην Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βισαλτίας και τα οποία ως ακίνητο ανήκουν στην κυριότητα της Ι.Μ. Σερρών & Νιγρίτης.

Ως γνωστόν η Ομοσπονδία Βισαλτίας είναι εδώ και αρκετά χρόνια ανενεργή, ωστόσο στα γραφεία της, που παρέμειναν άθικτα εδώ και χρόνια, κρύβεται ένας πλούσιος αρχειακός – ιστορικός θησαυρός, μέσα από τον οποίο εξιστορείται όλη η συνδικαλιστική πορεία και δράση των επαγγελματιών της Νιγρίτας από τη δεκαετία του 1930 τουλάχιστον, μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια.

Πριν λοιπόν η τοπική εκκλησία προχωρήσει σε εκκαθάριση του κτηρίου και διάθεσή του σε επόμενο ενοικιαστή κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ένας επιτόπιος έλεγχος από τους αρμοδίους και κυρίως από τον διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ώστε να διασωθούν πολύτιμα έγγραφα, φωτογραφίες, πρακτικά και μητρώα που μπορούν είτε να αφηγηθούν την εξελικτική πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής της Βισαλτίας, είτε να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για μελλοντικούς μελετητές του αντικειμένου.
Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί εκ νέου επίσκεψη για τον διαχωρισμό, ταξινόμηση και αποθήκευση του χρήσιμου υλικού από οργανωμένη ομάδα των ΓΑΚ, ενώ να σημειωθεί ότι μέσα από τη συζήτηση του Δημάρχου με τον Πρόεδρο της ΟΕΒΕΣΣ διαφάνηκαν οι θετικές προθέσεις και μπήκαν οι πρώτες βάσεις για την επαναδημιουργία μιας Ένωσης Επαγγελματιών Βισαλτίας, ώστε να υπάρχει επαρκής συνδικαλιστική εκπροσώπηση των επαγγελματιών και σε εκείνη την περιοχή του Νομού Σερρών.