3000 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε πάνω από 13 χιλιάδες σχολικές μονάδες μέσω ΕΣΠΑ

  Φώτο: Δάσκαλος – καθηγητής σε σχολείο με εφήβους μαθητές Περίπου 3 χιλιάδες Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί θα στελεχώσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος περισσότερες από 13.000 σχολικές μονάδες, μέσω ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ. Συγκεκριμένα, με το έργο «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» προβλέπεται να στελεχωθούν 13.019 σχολικές μονάδες και δομές κατά το σχολικό έτος 2020-2021.…

"3000 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε πάνω από 13 χιλιάδες σχολικές μονάδες μέσω ΕΣΠΑ"