«Περιβαλλοντικές Υποδομές»: για πρώτη φορά στη χώρα ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ιδιωτικές «πράσινες» επενδύσεις στα απόβλητα

Η Πολιτική Συνοχής χρηματοδοτεί νέες και υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία Του Θοδωρή Καραουλάνη φώτο: ανακύκλωση, απόβλητα, μονάδα διαλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων, [Martin Stadlober / Pixabay]   Παρότι η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ παρέχει χρηματοδοτήσεις στη χώρα μας από τη δεκαετία του 1980, είναι  η πρώτη φορά στην Ελλάδα που δημιουργείται και τρέχει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις ειδικά και αποκλειστικά για «πράσινες» επενδύσεις με έμφαση στη διαχείριση…

"«Περιβαλλοντικές Υποδομές»: για πρώτη φορά στη χώρα ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ιδιωτικές «πράσινες» επενδύσεις στα απόβλητα"

Το ΕΣΠΑ και η Πολιτική Συνοχής δίνουν δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Νιγρίτας

  Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξυπηρετούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Όταν μάλιστα αυτό απευθύνεται σε τροφίμους σωφρονιστικών καταστημάτων, τότε η αξία του μεγαλώνει. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Νιγρίτας βρίσκεται και λειτουργεί μέσα στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών  και απευθύνεται σε ενήλικες κρατουμένους που δεν έχουν τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Διοικητικά υπάγεται στην ΓΓΕΕΚΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οικονομικά χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα…

"Το ΕΣΠΑ και η Πολιτική Συνοχής δίνουν δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Νιγρίτας"