Μηδενικό το ιικό φορτίο στα λύματα της Νιγρίτας

  Ενθαρρυντικά είναι τα αποτέλεσμα από την ανάλυση των λυμάτων για την διασπορά του covid-19 στην περιοχή της Νιγρίτας. Μετά από έλεγχο που έγινε σε κόμβο του δικτύου αποχέτευση της Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας, στο δείγμα των λυμάτων που εξετάσθηκε δεν ανιχνεύτηκε ο ιός SARS-CoV-2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας, θα προχωρήσει σε ανάλογους ελέγχους και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, όπου υπάρχει αποχετευτικό Δίκτυο. Με τους συγκεκριμένους ελέγχους…

"Μηδενικό το ιικό φορτίο στα λύματα της Νιγρίτας"