Άδεια χρήσης νερού

Καλούνται όλοι όσοι κάνουν χρήση νερού (γεωτρήσεων κλπ.) στο Δήμο Βισαλτίας και η άδεια έχει λήξει ή δεν έχουν άδεια, να προσέλθουν στο Δήμο με την αστυνομική ταυτότητα, για να κάνουν την αίτηση-δήλωση και να ξεκινήσουν την διαδικασία για την έκδοση άδειας χρήσης νερού. Δεν χρειάζεται να προσέλθουν όσοι έχουν κάνει αίτηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομιας Π. Ε. Σερρών (πρώην ΔΕΒ) μέχρι 11-04-2012 και όσοι χρησιμοποιούν στην υδροληψία τους νερό από συλλογικό δίκτυο ΓΟΕΒ ή ΤΟΕΒ.

Η προθεσμία λήγει την 16-6-2012.

Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 200 € για τον πρώτο χρόνο (έως 16-6-2013) και 500 € για τον δεύτερο χρόνο (έως   16-6-2014). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άδεια στη διετία αφού πληρώσει το πρόστιμο ή τα δύο πρόστιμα.

Μετά και τα 2 χρόνια, η λήψη νερού θεωρείται παράνομη   και   διακόπτεται,   με   διακοπή   της ηλεκτροδότησης και για γεώτρηση με σφράγιση και καταστροφή της.

Με τη νέα νομοθεσία οι αλλαγές είναι: α) Μπορούν να νομιμοποιηθούν όλες οι χρήσεις νερού που υπήρχαν έως τον Ιούνιο 2011. β) Στην περίπτωση χρήσης νερού μόνο για άρδευση, δεν χρειάζεται ανάλυση νερού. γ) Όταν δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, ο δικαιούχος μπορεί να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση, όπως και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας. (Υδροληψία είναι η γεώτρηση ή η εγκατάσταση άντλησης από επιφανειακά νερά).

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Βισαλτίας

Διεύθυνση : Δημαρχείο, Ηρώων 2  Νιγρίτα

Υπεύθυνοι : Σταμάτης Ντάλλης, Στράτος Καδής

Τηλέφωνα : 2322020311 – 2322020336