Κέντρο Κοινότητας Αμφίπολης Η Πολιτική Συνοχής ενισχύει της κοινωνική συνοχή

φώτο: Κέντρο Κοινότητας Αμφίπολης

Τα Κέντρα Κοινότητας σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δομές που σχεδιάστηκαν και ιδρύθηκαν σε Δήμους, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020  της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης Σωτηρία Καλακίδα

 

 

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφίπολης (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.) υπεύθυνη για το Κέντρο Κοινότητας κα Σωτηρία Καλακίδα, εξηγεί τα πάντα γύρω από το Κέντρο Κοινότητας.

ΦΒ. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφίπολης και πότε ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφίπολης;

Καλακίδα Σωτηρία. Στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφίπολης μεταξύ των άλλων Κοινωνικών Δομών υπάγεται και η Κοινωνική Δομή: Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας με έδρα την Παλαιοκώμη πλαισιώνεται από δύο υπαλλήλους: από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Αμφίπολης ξεκίνησε στις 01/04/2019.

 

ΦΒ. Τι ακριβώς είναι τα Κέντρα Κοινότητας και πόσο σημαντική είναι η λειτουργία τους;

Καλακίδα Σωτηρία. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι Δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείου Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Τα Κέντρα μέσω παραπομπών διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες(Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ). Μέσω της Δομής του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

ΦΒ. Που εστιάζει η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας;

Καλακίδα Σωτηρία. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου Αμφίπολης.

Ο Δήμαρχος Δήμου Αμφίπολης Στέργιος Φρανστανλής

 

ΦΒ. Σε ποιους απευθύνονται τα Κέντρα Κοινότητας;

Καλακίδα Σωτηρία. Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους όπως: ανεργία, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης και χρειάζονται τη συνδρομή της πολιτείας. Ουσιαστικά, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

ΦΒ. Ποιες υπηρεσίες παρέχουν;

Καλακίδα Σωτηρία. Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας είναι: Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη των πολιτών, Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:

Να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», από την διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Να συνεργάζεται και να παραπέμπει αιτήματα σε άλλες Δομές  καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής.

Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.

Να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

 

Να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.

Να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού ,επιμορφωτικού  και κοινωνικού περιεχομένου.

ΦΒ. Εκτός από την πληροφόρηση στα θέματα που αναφέρατε μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλα θέματα;

Καλακίδα Σωτηρία. Βεβαίως και παρέχεται ατομική και ομαδική συμβουλευτική για γονείς σε θέματα επικοινωνίας και διαπαιδαγώγησης, ατομική συμβουλευτική σε ενήλικες και εφήβους, καθώς και συμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας.

ΦΒ. Την περίοδο που διανύουμε με την πανδημία του Κορωνοϊού πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας;

Καλακίδα Σωτηρία. Η περίοδος που διανύουμε και ιδιαίτερα του δεύτερου κύματος Κορωνοϊού, είναι μία δύσκολη κατάσταση για όλους τους πολίτες, δημιουργώντας πολλά προβλήματα  όπως την κοινωνική απομάκρυνση μένοντας σε αποστάσεις ασφάλειας και αποφεύγοντας χώρους συγκεντρώσεων. Επίσης δημιουργείται η απομόνωση, δηλαδή η απομάκρυνση ενός ατόμου που έχει νοσήσει με covid-19 σε καραντίνα ώστε να μην μεταδώσει τον ιό στους άλλους. Το να μένει κάποιος στο σπίτι του απομονωμένος χωρίς καμία κοινωνική επαφή έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάσει την ψυχική του υγεία, νιώθοντας φόβο, άγχος, κατάθλιψη και στιγματισμό. Επίσης οι ευάλωτες ομάδες, οι άνθρωποι με προϋπάρχουσες δυσκολίες μπορεί να βιώσουν ψυχολογική επιβάρυνση, όταν εφαρμόσουν την κοινωνική απομάκρυνση ή την απομόνωση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρήζουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας αυτή την περίοδο. Επομένως η παρουσία του Κέντρου Κοινότητας  θεωρείται επιτακτική και την εποχή του covid 19.

ΦΒ. Μέχρι σήμερα τι είναι εκείνο για το οποίο οι πολίτες ζητούν περισσότερη βοήθεια και πόσοι έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά;

Καλακίδα Σωτηρία. Οι πολίτες ως επί των πλείστων ζητούν επιδόματα όπως είναι το ΕΕΕ(Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα),Επίδομα στέγασης, Επίδομα Γέννησης, καθώς και τα Προνοιακά  Επιδόματα. Συνολικά μέχρι σήμερα το Κέντρο Κοινότητας αριθμεί 339 ωφελούμενους.

ΦΒ. Με την μέχρι τώρα εμπειρία σας θεωρείτε ότι ήταν επιβεβλημένη η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας;

Καλακίδα Σωτηρία. Ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφίπολης στις αρμοδιότητές μου είναι και οι Κοινωνικές Δομές: «Βοήθεια στο Σπίτι» και  «Κέντρο Κοινότητας». Είναι σαφές πως ο,τιδήποτε περιλαμβάνει βοήθεια σε κοινωνικά προβλήματα των συνανθρώπων μας είναι αναγκαίο για το «Κέντρο Κοινότητας» να λειτουργεί, να στηρίζεται και να αναβαθμίζεται. Ήδη στο «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Αμφίπολης εργάζονται δύο ειδικότητες: της κοινωνικού λειτουργού και της ψυχολόγου. Οι δύο αυτές ειδικότητες προσφέρουν με αγάπη την επιστημονική τους εμπειρία στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη βοήθειας.