Ξεκίνησε η λειτουργία πράσινου τηλεφώνου

Τη λειτουργία του «πράσινου τηλεφώνου», της γραμμής (23210 – 85770) που δέχεται καθημερινά προφορικές καταγγελίεςή παράπονα για θέματα ρύπανσης, υποβάθμισης του περιβάλλοντος και γενικά, παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παρουσίασαν σήμερα ο Αντινομάρχης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αξιοποίησης Ανθρώπινων Πόρων κ. Αναστάσιος Μπαλουκτσής και ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών κ. Μιχάλης Βούξινος.

Μεταξύ άλλων, τόνισαν ότι:

Το πράσινο τηλέφωνο θα απαντά σε συσκευή αυτόματου τηλεφωνητή που θα είναι σε λειτουργία όλο του 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα.

Στην αρχή κάθε κλήσης θα υπάρχει κατάλληλο μήνυμα υποδοχής με το οποίο θα ενημερώνεται εν συντομία ο καλών για την Υπηρεσία που κάλεσε και τον τρόπο που θα αναφέρει το πρόβλημά του.

Κάθε εργάσιμη ημέρα θα γίνεται έλεγχος – απομαγνητοφώνηση των τυχόν μηνυμάτων που έχουν καταγραφεί.

Θα υπάρχει στην Δ/νση Περιβάλλοντος ειδικό έντυπο καταγραφής, όπου θα συμπληρώνεται η ημερομηνία κάθε μηνύματος, τα στοιχεία του καλούντος και μία σύντομη περίληψη του μηνύματος.

Αντίγραφο του παραπάνω εντύπου καταγραφής θα χρεώνεται από τον Προϊστάμενο σε υπάλληλο για να προχωρήσει σε ενέργεια – έλεγχο. Οι ενέργειες θα γίνονται με έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν.

Σε κάποια φάση της διαδικασίας θα ενημερώνεται εγγράφως και ο καταγγέλλων για τις ενέργειες που έκανε η Υπηρεσία.

Εάν τα αναφερόμενα στην καταγγελία υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης Υπηρεσίας τότε θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία ένα αντίγραφο του εντύπου καταγραφής με το περιεχόμενο της καταγγελίας με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

Θα γίνονται αποδεκτές και θα εξετάζονται μόνον επώνυμες καταγγελίες. Στο μήνυμα υποδοχής του αυτόματου τηλεφωνητή θα γίνεται σαφής η ενημέρωση ότι ο καλών πρέπει να δώσει το όνομά του, την διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να χρειασθούν.

Οι ανώνυμες καταγγελίες δεν θα εξετάζονται.

Εάν η καταγγελία αφορά κάποιο σοβαρό θέμα η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να προχωρεί σε έλεγχο κατά την κρίση της εφόσον υπάρχει και η σχετική δυνατότητα.

Στις ανώνυμες καταγγελίες δεν θα υπάρχει ευθύνη της Υπηρεσίας για αγνόηση της καταγγελίας, ούτε φυσικά θα ενημερώνεται ο καταγγέλλων αφού δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του.