Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στεργιανή Παπλιάκα
Νοσηλεύτρια- Εκπαιδευτικός

Στην ιατρική επιστήμη υπάρχει ένας ξεχωριστός κλάδος που ονομάζεται ιατρική της εργασίας, ο κλάδος αυτός ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου της υγείας. Ασχολείται δηλαδή με τον άνθρωπο και με το περιβάλλον της εργασίας (χωροταξικά και λειτουργικά).

foni_visaltias_ygeia2449