Αιτήσεις για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα  με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011Κ.Υ.Α. η περίοδος υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ένταξή τους στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2012  είναι από 01/01/2012 έως 31/03/2012.

Οι αιτήσεις  των φορέων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τέρμα Ομονοίας -Γραφείο 10- (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης).

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄ 660) Κ.Υ.Α.).

Βασικό απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι το θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους κάθε τελικού δικαιούχου. Επιπρόσθετα για τους πάσχοντες από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα απαιτούνται έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ) που χαρακτηρίζουν το νόσημα.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις στους φορείς που τους εκπροσωπούν. Τέτοιοι φορείς είναι Δήμοι, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμων, Ιερές Μητροπόλεις, Σύλλογος Πολυτέκνων, Σύλλογος Διαβητικών κ. ά.

Οι φορείς των οποίων οι αιτήσεις δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από το πρόγραμμα του 2012.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται  η 31η Μαρτίου  2012.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.