ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ

Τους πρώτους μήνες του  2012 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του πρώην Ορφανοτροφείου στο οποίο θα μετεγκατασταθεί η ΔΕΥΑΣ.»

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ κ. Θεόδωρο Αραμπατζή, σήμερα πρωί Δευτέρα 31 Οκτωβρίου  στο Δημαρχείο. Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε τα εξής: «Από την αρχή της θητείας μας, ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησε ως νέα δημοτική αρχή, ήταν αφενός η αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο Σερρών, αφετέρου η μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου και των επιχειρήσεων του.

Προς το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών(Ο.ΠΑ.ΚΠΑ) παραχώρησε στη ΔΕΥΑΣ,  μετά από αίτημά της,  το κτίριο του πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων.

Η επιχείρηση θα εγκαταστήσει στο εν λόγω κτίριο όλες τις υπηρεσίες της  και θα αναπτύξει εργαστηριακή υποδομή.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΥΑΣ υπέβαλλε πρόταση στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 (INTERREG 3) προκειμένου η εγκατάσταση και ανάπτυξη της εργαστηριακής υποδομής και οι αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες να ενταχθούν σε αυτό. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο η επιχείρηση θα προχωρήσει και σε δανειοδότηση προκειμένου αυτές να αποπερατωθούν.

Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Η ΔΕΥΑΣ σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα ψηφίσει την μελέτη για την «ανακαίνιση του πρώην Oρφανοτροφείου για χρήση γραφείων και εργαστηρίου από την επιχείρηση» με τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης. . Οι εργασίες ανακατασκευής θα ξεκινήσουν τους πρώτους μήνες του 2012.

Το κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 1.890.912,64 ευρώ πλην τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Υπογραμμίζουμε ότι,  με την μεταστέγασή της στο κτίριο του πρώην Ορφανοτροφείου η ΔΕΥΑΣ θα εξοικονομεί 55.000 ευρώ ετησίως, ποσό που πληρώνει σήμερα ως ενοίκιο για να στεγάσει τα γραφεία της.

Το σύνολο της έκτασης του κτιρίου του Ορφανοτροφείου που η ΔΕΥΑΣ αναλαμβάνει να ανακαινίσει ανέρχεται σε 3.164.86τ.μ

Έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πετύχαμε να ολοκληρώσουμε ένα σύνολο διαδικασιών ώστε να δημοπρατείται σύντομα και να ξεκινά η ανακατασκευή ενός ιστορικού κτιρίoυ».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ  κ. Αραμπατζής Θεόδωρος υπογράμμισε ότι «η μετεγκατάσταση της επιχείρησης έρχεται στο σωστό χρόνο καθώς η τελευταία θα δραστηριοποιείται πλέον σε όλο το Νομό Σερρών και πέραν των βορείων συνόρων που σημαίνει ότι έχει ανάγκη από άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστηριακές υποδομές». Επίσης « Θα μπορούμε να υποδεχόμαστε τους δημότες και τους επισκέπτες σε ένα σύγχρονο κτίριο» τόνισε.

 

O Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Σερρών

Θεόδωρος

Αραμπατζής